Introvideo fra Dansk Folkehjælp (fra Hjørring afdelingen).